بازگشت
نظرسنجی

محلول تقویت کننده و ضد ریزش مو

محلول تقویت کننده و ضد ریزش مو

تونیک تقویت کننده و ضد ریزش مو لاناریا محصولی حرفه ای با ترکیبات ویژه و اثر بخشی موثر است که توسط دکتر نوروزیان فرموله شده و به نام محلول دکتر نوروزیان نیز شناخته می گردد. این محلول مخصوص افراد با انواع ریزش اعم از الگوی ریزش مردانه، ارثی، هورمونی، سکه ای و غیره جهت کمک به جلوگیری به انواع ریزش مو به خصوص ریزش موی سر آندروژنیک بر پایه کمپلکس ویژه تقویتی و ضد ریزش موی سر حاوی قوی ترین عصاره های گیاهی، ترکیبات و اکتیوهای شیمیایی می باشد.

تونیک تقویت کننده و ضد ریزش مو لاناریا محصولی حرفه ای با ترکیبات ویژه و اثر بخشی موثر است که توسط دکتر نوروزیان فرموله شده و به نام محلول دکتر نوروزیان نیز شناخته می گردد. این محلول مخصوص افراد با انواع ریزش اعم از الگوی ریزش مردانه، ارثی، هورمونی، سکه ای و غیره جهت کمک به جلوگیری به انواع ریزش مو به خصوص ریزش موی سر آندروژنیک بر پایه کمپلکس ویژه تقویتی و ضد ریزش موی سر حاوی قوی ترین عصاره های گیاهی، ترکیبات و اکتیوهای شیمیایی می باشد.

بالا