نظرسنجی
  • اینستاگرام
  • توییتر
  • تلگرام
  • ایمیل
خرید از فروشگاه لاناریا

تحقیق و توسعه

ما قائل به فرآیندی همیشگی و پویا در زمینه تحقیق بر روی محصولات تولیدی برند خود هستیم. این یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه باید به صورت مداوم و طبق اصول علمی در تمامی واحدهای فعال در برند انجام گیرد. ما در تمامی واحدهای سازمان جنبه های جدیدی از نوآوری را برای استفاده در محصولات، مواد اولیه، تست ها، روش های آزمایشگاهی، فرآیندها، توسعه کسب و کار، و خدمات خود دنبال می کنیم. جریان های تحقیق در سازمان ما به افزایش کیفیت محصولات و شناسایی فرصت های جدید تولیدی می انجامند. مراقبت روزانه از سلایق درمانی رفتار مصرف کنندگانمان و کشف نیازهای ایشان و رفع نگرانی های احتمالی شان همواره از راه تحقیق و توسعه، دانش و نوآوری می انجامد.

بنا به همین منظور مجموعه عملیاتی کارکنان برند ما در واحدهای تحقیق و توسعه، آزمایشگاه و تولید مانند دکتر نوروزیان خالق محصول بیشترین تفکر و انرژی خود را معطوف به خواست مصرف کنندگان و در راستای رفع مسائل درمانی آن ها گذاشته اند.

ارتباط مداوم تحقیق با تولید در مسیر توسعه برند به خلق شیوه های برتر در راستای چشم انداز برند می انجامد.

برندی که برتری خود را از شیوه درمانی و کلینیکی خود پیدا کرده و تحقیق، نوآوری و ارزش به دانش در آن همیشگی خواهد بود.

بالا